Header image

Norsk Derby - Resturant Annerledes

Arrangementsinformasjon

Restaurant Annerledes – ligger i Hovedtribunen


Gjestene i Restaurant Annerledes benytter inngang nord. Gjestene har store terrasser og adgang ned til banen ved målovergang. Gjestene får en deilig Derbytallerken levert av Annerledes Catering v/Morten Myhre. Drikke kjøpes i tillegg.ALLE SOM KJØPER BILLETTER PLIKTER Å FØLGE ØVREVOLLS RETNINGSLINJER

* Ingen med symptomer eller påvist sykdom kan komme på Øvrevoll.

* Ingen underlagt noen form av karantene eller isolering skal være på Øvrevoll.

* Alle plikter å følge helsemyndighetenes råd for å hindre spredning av smitte.

* Vask hender nøye og ofte. Desinfeksjonsmidler vil være tilgjengelig i alle soner på Øvrevoll.

* HOLD AVSTAND - minimum 1 meter til andre personer annet enn dine nærmeste.